Kurz facepainting

Priebežne robím kurzy maľovania na tvár. Je veľa záujemcov, ktorí sa chcú z rôznych dôvodov venovať facepaintingu. Nie sú si ale istí sami sebou a chýba im skúsenosť.

Na kurze sa naučia všetko potrebné, ako pracovať s farbami, štetcami, ako vytvárať vzory. Účastníci mojich kurzov ale najviac oceňujú získanie praktických skúseností, postupov a know how, ktoré by inak sami dlho získavali spôsobom pokus - omyl. Tieto vlastné skúsenosti každému rada odovzdám a vysvetlím. Niektorí účastníci už mali za sebou prvé pokusy z maľovaním na tvár a mali už i zakúpené nejaké farby. Neboli si ale istí, či to robia správne, ako ťahať štetcom, ako sa starať o farby a štetce, kde sa dá kúpiť kvalitné a cenovo prijateľné vybavenie. Po absolvovaní môjho kurzu už vedia všetko potrebné. Získajú sebaistotu a dôveru vo vlastné schopnosti. Po absolvovaní kurzu už každý vie čo, kde a ako. Zostáva už iba cvičiť a zdokonaľovať sa. Na kurze účastníci netvoria maľby, ktoré by boli vhodné na reklamný bilboard, ale získavajú hlavne skúsenosti. Zopár obrázkov z kurzov pripájam.

Ak máte záujem naučiť sa maľovaniu na tvár, prihláste sa na môj Kurz Facepainting   

Kurz Facepainting SHARMANT, jar 2013. Foto SHARMANTKurz Facepainting SHARMANT, jar 2013. Foto SHARMANT

Kurz Facepainting SHARMANT, jar 2013. Foto SHARMANT

Kurz Facepainting SHARMANT, jar 2013. Foto SHARMANT

Kurz Facepainting SHARMANT, jar 2013. Foto SHARMANT
 
Kurz Facepainting SHARMANT, jar 2013. Foto SHARMANT
Kurz Facepainting SHARMANT, jar 2013. Foto SHARMANT