Facepainting pre deti

Medzinárodný deň detí sa oslavoval v Dunajskej Lužnej na fotbalovom ihrisku, kde u stanovišta Mobilného salónu krásy SHARMANT boli rady čakajúcich detí počas celého dňa.

Facepainting maľovanie detí na tvár, MDD event. Mobilný salón krásy SHARMANT, BratislavaFacepainting maľovanie detí na tvár, MDD event. Mobilný salón krásy SHARMANT, BratislavaFacepainting maľovanie detí na tvár, MDD event. Mobilný salón krásy SHARMANT, BratislavaFacepainting maľovanie detí na tvár, MDD event. Mobilný salón krásy SHARMANT, BratislavaFacepainting maľovanie detí na tvár, MDD event. Mobilný salón krásy SHARMANT, BratislavaFacepainting maľovanie detí na tvár, MDD event. Mobilný salón krásy SHARMANT, BratislavaFacepainting maľovanie detí na tvár, MDD event. Mobilný salón krásy SHARMANT, BratislavaFacepainting maľovanie detí na tvár, MDD event. Mobilný salón krásy SHARMANT, Bratislava