Bodypainting Workshow Šachtičky

Všetci z firmy si vyskúšali maľovať bodypainting na nahé telá pripravených modelov. Na firemnom evente spoločnosti Commander bola najväčším lákadlom Bodypainting show, kde účastníkov čakali predmaľovaná modelka a pre dámy fešný model. Záujem vyskúšať si maľovanie na nahé telo bol veľký. Táto show je moderovaná, pričom sa všetci dozvedia zauujímavosti zo zákulisia tvorby bodypaintingu, sú povzbudzovaní ku kreatívnemu vyjadreniu sa, maliari sú spovedaní, čo to tvoria. Nakoniec som vyhodnotila snahu a vyhlásila najlepších maliarov medzi ženami i mužmi a títo boli odmebnení tekutou odmenou. Všetci si to náramne užili a majú na čo spomínať.  

Bodypainting worshow by SHARMANT, Bodypainter Marta GejdošováBodypainting worshow by SHARMANT, Bodypainter Marta GejdošováBodypainting worshow by SHARMANT, Bodypainter Marta GejdošováBodypainting worshow by SHARMANT, Bodypainter Marta Gejdošová Bodypainting worshow by SHARMANT, Bodypainter Marta GejdošováBodypainting worshow by SHARMANT, Bodypainter Marta GejdošováBodypainting worshow by SHARMANT, Bodypainter Marta Gejdošová